Hónap: 2016 október

Határozott cselekvésre van szükség, elkapni az összes gazembert!

Háromnapos vita után 1956. október 31-én az SZKP Elnöksége, a szovjet kommunista pártvezetés szűkebb agytrösztje egyhangú döntésre jutott a magyarországi „ellenforradalmi lázadás” katonai leveréséről. Az SZKP első embere, Nyikita Szergejevics Hruscsov presztízsokokból rendkívül fontosnak tartotta, hogy a katonai intervencióhoz megszerezze a „szocialista tábor” vezetőinek, és kiemelten az el nem kötelezett politikát folytató Jugoszlávia nagy nemzetközi tekintélynek örvendő vezetője, Joszip Broz Tito marsall beleegyezését. … tovább      

Halottnak nyilvánították Raoul Wallenberget Svédországban

Raoul Wallenberg, a magyarországi svéd nagykövetség titkára, sok ezer embert mentett meg a deportálástól 1944-ben. 1945 januárjában tartóztatta le a budapestre bevonuló szovjet hadsereg, és valószínűleg 1947-ben végezték ki a hírhedt moszkvai Lubjanka börtönben. Halálának pontos ideje és körülményei azonban máig vitatottak, így eddig hivatalosan nem nyilvánították halottá hazájában. … tovább      

Ez még mindig nem a ralimennyország

A tavalyi csúfos kudarc után idén már egy egészen vállalható ralijátékot kaptunk a WRC 6 képében, de hiába látszódik a fejlődés, ez még mindig nem az a versenyprogram, amit a műfaj rajongói amúgy megérdemelnének. … tovább      

Köztársaság tér 1956 – legenda és valóság

A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Köztársasági téri pártházának 1956. október 30-i véres lincselésbe torkolló ostroma a forradalom leverése után, a szovjet szuronyokkal hatalomra juttatott Kádár-rendszer egyik legfőbb hivatkozási alapja lett az „ellenforradalom brutalitását” illetően. Egyes összeesküvés-elmélet jellegű vélekedések szerint, a pártház védőit szándékosan szolgáltatták ki a népharagnak, hogy ezzel is utólagos indokot teremtsenek a szovjet beavatkozáshoz, és a megtorlásokhoz. … tovább